Skip to content

Rsult

De oplossingen van Databrydge helpen onze cliënten.

Rsult: "met behulp van de kennis en technologie van het Databrydge platform hebben wij onze cliënten kunnen helpen de volgende stappen te zetten in het efficiënter inrichten van hun processen. De juiste strategische keuze voor zowel hen als ons!"

 

pexels-photo-1498958

De uitdaging

Rsult is gespecialiseerd in adviseren rondom het automatiseren van financiële processen. Vanuit deze achtergrond kijken ze naar alle processen binnen een onderneming en weten ze , ook door hun branche specifieke aanpak, waar ze ondernemers kunnen helpen.

Het efficiënter inrichten van processen gaat vaak gepaard met het op een juiste manier inrichten van online ERP- en/of boekhoudsoftware in combinatie met branchespecifieke software. Juist voor het maken van deze interfaces gebruikt Rsult de kennis en kunde van Databrydge, voor het maken van connecties en overige API gerelateerde vraagstukken.

 

 

De aanpak

Door een goede en intensieve samenwerking tussen de technische kennis van Databrydge en de financiële kennis van Rsult is er een unieke chemie ontstaan, waardoor medewerkers van Rsult snel en adequaat hulp krijgen bij technische API- en koppelvraagstukken.

Zodra Rsult financiële optimalisatie projecten heeft bij haar cliënten schakelen ze Databrydge in om mee te denken in het meest efficiënte proces. Databrydge is uitgegroeid tot de exclusieve partner voor Rsult wanneer het koppelvraagstukken betreft.

Een win-win situatie is gecreëerd.

pexels-photo-1493374
photo-1506123880582-b365334fd375

Win-Win situatie

Door de intensieve samenwerking is er veel kennisoverdracht tussen Databrydge en Rsult. Hierdoor is de kennis over mogelijke inzet van IT bij cliënten bij de medewerkers van Rsult gestegen. Daarnaast is de financiële kennis bij de developers van Databrydge verhoogd door de consultants van Rsult. Beide partijen plukken hier continue de zakelijke vruchten van.

Klanten van Rsult krijgen sneller en beter advies in hun automatiseringsbehoefte en klanten van Databrydge krijgen hoogwaardige financiële connecties met o.a. hun boekhoud- of rapportagesoftware

Het perfecte partnership.

Weten wat wij voor u kunnen doen?