Skip to content

Nederlandse Brandwonden Stichting

Woocommerce - Salesforce

Brandwondenzorg Nederland streeft ernaar de brandwondenzorg voor de patiënt continu te verbeteren. Dit wordt gedaan door het uitvoeren en subsidiëren van wetenschappelijk onderzoek, het ondersteunen van artsen en verpleegkundigen met hun opleiding, het inzetten van campagnes om brandwonden te voorkomen en slachtoffers te helpen sterker en weerbaarder te worden.

De webshop van brandwonden stichting biedt diverse brandpreventie artikelen, zoals rookmelders, brandblussers etc.

brandwond

De uitdaging

Vanuit de Nederlandse Brandwonden Stichting kregen wij het verzoek om hun nieuwe Woocommerce webshop te koppelen met Salesforce.

Hierbij dienden NAW-gegevens van contacten, orders, orderregels en productdata gekoppeld te worden. Ook moest hierbij rekening gehouden worden met het onderscheid tussen transacties door donateurs en door niet-donateurs.

Betalingen met IDEAL dienden daarnaast via een bankkoppeling gelijk verwerkt te worden.

Deze uitdaging zijn we aangegaan.

De aanpak

Na een uitgebreid inventarisatiegesprek hebben we een offerte uitgewerkt waarin in grote lijnen de te leggen koppeling was uitgeschreven. Nadat we een akkoord hebben gekregen van de Brandwonden stichting hebben we een scope-sessie met ze georganiseerd.

Tijdens deze scope sessie zijn we in detail op de technische koppeling ingegaan, waarna we een scope-document, met de overeengekomen tijdslijnen, hebben vastgelegd.

Het project kwam op ons scrumbord en we zijn ermee aan de slag gegaan.

brandwond2
brandwond4

De oplossing

Door de uitgebreide scope-sessie en het document hadden we handvatten om de koppeling op de juiste manier en binnen de tijdslijnen af te ronden. Met als gevolg een tevreden klant.

Aardie Novin van de Nederlandse Brandwonden Stichting schrijft: "Databrydge heeft ons zeer snel en vakkundig geholpen met een koppeling tussen Woocommerce en Salesforce. De vooraf geschatte investering van Databrydge in geld en tijd bleken goed te kloppen. De specifiek uitgeschreven scope heeft gezorgd dat de juiste verwachting aan beide kanten werden geschept en we niet voor verassingen zijn komen te staan. Het is prettig samenwerken als je tijdens het testen technische opmerkingen telefonisch kan bespreken, die gelijk die dag door dezelfde persoon doorgevoerd worden. De samenwerking met Databrydge heeft geresulteerd dat wij de gewenste koppeling binnen een aantal weken getest en geïmplementeerd hadden".

Weten wat wij voor u kunnen doen?