Skip to content

Nederlandse Brandwonden Stichting

Woocommerce - Salesforce

Door middel van een koppeling tussen woocommerce en salesforce kan Brandwondenzorg haar campagnes beter faciliteren. En mede  daardoor donateurs beter aan zich binden.

Een van de doelen van brandwondenzorg Nederland is erop gericht om de brandwondenzorg voor de patiënt continu te verbeteren. En dit doen ze door het uitvoeren en subsidiëren van wetenschappelijk onderzoek en bovendien door het ondersteunen van artsen en verpleegkundigen met hun opleiding. Daarnaast gebruiken ze campagnes om brandwonden te voorkomen en slachtoffers te helpen om ze zo sterker en weerbaarder te maken.

Ook biedt de webshop van brandwonden stichting diverse brandpreventie artikelen, zoals rookmelders, brandblussers etc.

Brandwondencentrum koppeling woocommerce en salesforce

De uitdaging

Vanuit de Nederlandse Brandwonden Stichting kregen wij het verzoek om hun nieuwe Woocommerce webshop te koppelen met Salesforce.

Zo was de vraag om de NAW-gegevens van contacten, orders, orderregels en ook productdata te koppelen. Bovendien moest hierbij rekening gehouden worden met het onderscheid tussen transacties door donateurs en door niet-donateurs.

Bovendien dienden betalingen met IDEAL via een bankkoppeling meteen verwerkt te worden.

Kortom; wij zijn deze uitdaging aangegaan.

De aanpak

Na een uitgebreid inventarisatiegesprek hebben we een offerte uitgewerkt. Hierin was in grote lijnen de te leggen koppeling was uitgeschreven. Nadat we een akkoord hebben gekregen van de Brandwonden stichting hebben we een scope-sessie met ze georganiseerd met de bedoeling dieper op de koppeling in te gaan.

Tijdens deze scope sessie zijn we in detail op de technische koppeling ingegaan. Waarna we een scope-document, met de overeengekomen tijdslijnen, hebben vastgelegd.

Zo kwam het project op ons scrumbord en we zijn ermee aan de slag gegaan.

Blusapparaat | koppeling woocommerce en salesforce
Bandage| koppeling Woocommerce en Salesforce

De oplossing

Door de uitgebreide scope-sessie en het document hadden we handvatten om de koppeling op de juiste manier en binnen de tijdslijnen af te ronden. Met als gevolg een tevreden klant.

Zo schrijft Aardie Novin van de Nederlandse Brandwonden Stichting: "Databrydge heeft ons zeer snel en vakkundig geholpen met een koppeling tussen Woocommerce en Salesforce. En de vooraf geschatte investering van Databrydge in geld en tijd bleken goed te kloppen. Ook de specifiek uitgeschreven scope heeft gezorgd dat de juiste verwachting aan beide kanten werden geschept en we niet voor verrassingen zijn komen te staan. Het is bovendien prettig samenwerken als je tijdens het testen technische opmerkingen telefonisch kan bespreken, die gelijk die dag door dezelfde persoon doorgevoerd worden. Zo heeft de samenwerking met Databrydge geresulteerd dat wij de gewenste koppeling binnen een aantal weken getest en geïmplementeerd hadden".

Weten wat wij voor u kunnen doen?